Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Firma BlueBird s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše webové stránky umožňujú používateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu.

Naše webové stránky taktiež umožňujú používateľom nakupovať tovar z katalógu. Pre nákup tovaru je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť sa Vašimi prihlasovacími údajmi. Táto časť stránok sa dá prezerať len po prihlásení, všetky osobné údaje sú uložené v databáze a nie sú prístupné tretej osobe.

Firma BlueBird s.r.o. sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a proti neoprávnenému použitiu. BlueBird s.r.o. spracováva poskytnuté údaje v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. v nevyhnutnej miere pre korektné spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Naša spoločnosť tieto údaje neposkytuje tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre špedičnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru k vám). Zákazník má právo kedykoľvek poskytnuté údaje nechať vymazať po zaslaní žiadosti mailom.

Ochrana osobných údajov

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

6.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 

7.Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

8.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 


V prípade zmien týchto Podmienok budú tieto aktualizované na stránkach firmy BlueBird s.r.o.

Ak máte k uvedeným podmienkam, alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, tak prosím pošlite ich na našu e-mailovú adresu: brano@bluebird.sk


Dohľad vykonáva: 

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č.: 032/6400 109 

e-mail: tn@soi.sk

späť
Copyright © 2018 BlueBird E-shop. Powered by Zen Cart